Y3D File

? Cách mở file .Y3D? Những phần mềm mở file .Y3D và sửa file lỗi. Convert Binary Y3D file sang định dạng khác.

.Y3D File Extension

   
File name Y3D File
File Type Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Deck File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .Y3D là file gì?

Y3D là Game Files - Yu-Gi-Oh! ONLINE 3 Deck File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Konami.

Thẻ boong tập tin được sử dụng bởi Yu-Gi-Oh! TRỰC TUYẾN 3: Duel Accelerator, một thẻ kỹ thuật số chơi trò chơi trực tuyến; chứa một cỗ bài, hoặc "công thức", có thể được sử dụng để đấu tay đôi với người chơi khác trực tuyến; có thể là một tùy chỉnh sử dụng làm boong.

What is a Y3D file?

Card deck file used by Yu-Gi-Oh! ONLINE 3: Duel Accelerator, an online digital card playing game; contains a deck of cards, or "recipe," that can be used for dueling against other players online; can be a custom user-made deck.

Cách mở .Y3D file

Để mở file .Y3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Y3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Y3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Y3D do người dùng đóng góp.

  • Konami Yu-Gi-Oh! ONLINE 3
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 3dmenuPRO8

Chuyển đổi file .Y3D

File .Y3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *