YAL File

? Cách mở file .YAL? Những phần mềm mở file .YAL và sửa file lỗi. Convert N/A YAL file sang định dạng khác.

.YAL File Extension

   
File name YAL File
File Type Arts & Letters Clipart Library
Nhà phát triển Arts and Letters
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .YAL là file gì?

YAL là Vector Image Files - Arts & Letters Clipart Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Arts and Letters.

Bộ sưu tập các hình ảnh clipart sử dụng bởi Arts & Letters phần mềm; cửa hàng ảnh ở định dạng vector để họ có thể được thay đổi kích cỡ mà không cần chất lượng thua; có thể được mở ra với một trong hai phiên bản Arts & Letters Office hoặc các phiên bản Home / School.

What is a YAL file?

Collection of clipart images used by Arts & Letters software; stores images in vector format so they can be resized without losing quality; may be opened with either Arts & Letters Office edition or the Home/School edition.

Cách mở .YAL file

Để mở file .YAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YAL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YAL

File .YAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *