YAM File

? Cách mở file .YAM? Những phần mềm mở file .YAM và sửa file lỗi. Convert N/A YAM file sang định dạng khác.

.YAM File Extension

   
File name YAM File
File Type Yahoo! Auctions Data
Nhà phát triển Yahoo!
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .YAM là file gì?

YAM là Data Files - Yahoo! Auctions Data, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yahoo!.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Yahoo! Người bán Manager, chương trình quản lý đấu giá máy tính để bàn cho Yahoo! Đấu giá, một đối thủ cạnh tranh sớm để eBay; lưu dữ liệu đấu giá như thông tin của người bán, mặt hàng để bán, và loại tài liệu.

What is a YAM file?

Data file created by Yahoo! Seller's Manager, a desktop auction management program for Yahoo! Auctions, an early competitor to eBay; saves auction data such as the seller's information, items for sale, and item categories.

Cách mở .YAM file

Để mở file .YAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YAM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YAM

File .YAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *