YBD File

? Cách mở file .YBD? Những phần mềm mở file .YBD và sửa file lỗi. Convert Binary YBD file sang định dạng khác.

.YBD File Extension

   
File name YBD File
File Type YobiDrive Link File
Nhà phát triển EZC Group
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .YBD là file gì?

YBD là Misc Files - YobiDrive Link File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi EZC Group.

Tập tin được sử dụng bởi YobiDrive, một dịch vụ chia sẻ tập tin đó cung cấp địa điểm lưu trữ trực tuyến an toàn cho các tập tin và thư mục; tiết kiệm một liên kết đến một tập tin hoặc thư mục có sẵn trên một YobiDrive; sử dụng như một phím tắt vào một tập tin từ xa được lưu trữ trên một YobiDrive, chẳng hạn như một tài liệu hoặc một đoạn video.

What is a YBD file?

File used by YobiDrive, a file sharing service that provides secure online storage locations for files and folders; saves a link to a file or folder available on a YobiDrive; used as a shortcut to a remote file stored on a YobiDrive, such as a document or a video.

Cách mở .YBD file

Để mở file .YBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YBD do người dùng đóng góp.

  • YobiDrive

Chuyển đổi file .YBD

File .YBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *