YDR File

? Cách mở file .YDR? Những phần mềm mở file .YDR và sửa file lỗi. Convert N/A YDR file sang định dạng khác.

.YDR File Extension

   
File name YDR File
File Type 1Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Replay File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (44 Bình chọn)

File .YDR là file gì?

YDR là Game Files - 1Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Ghi âm của một trận đấu từ "Yu-Gi-Oh Power of Chaos!" Có thể được phát lại sau một thời gian; có thể được cứu bởi một trong ba Power of Chaos trò chơi: Yugi Destiny, Kaiba Revenge, và Joey Cuộc Khổ Nạn.

What is a YDR file?

Recording of a duel from "Yu-Gi-Oh! Power of Chaos" that can be played back at a later time; may be saved by one of the three Power of Chaos games: Yugi the Destiny, Kaiba the Revenge, and Joey the Passion.

Cách mở .YDR file

Để mở file .YDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YDR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YDR

File .YDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *