YENC File

? Cách mở file .YENC? Những phần mềm mở file .YENC và sửa file lỗi. Convert N/A YENC file sang định dạng khác.

.YENC File Extension

   
File name YENC File
File Type yEnc File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .YENC là file gì?

YENC là Encoded Files - yEnc File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin được mã hóa đã được chuyển đổi từ nhị phân sang văn bản sử dụng mã hóa yEnc; bao gồm ít bước đầu hơn Base64 và các tập tin uuencode (.UUE), cho phép mã hóa hiệu quả hơn.

What is a YENC file?

Encoded file that has been converted from binary to text using yEnc encoding; includes less overhead than Base64 and uuencode (.UUE) files, which allows for more efficient encoding.

Cách mở .YENC file

Để mở file .YENC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YENC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YENC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YENC do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .YENC

File .YENC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *