YKCOL File

? Cách mở file .YKCOL? Những phần mềm mở file .YKCOL và sửa file lỗi. Convert N/A YKCOL file sang định dạng khác.

.YKCOL File Extension

   
File name YKCOL File
File Type Locky Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .YKCOL là file gì?

YKCOL là Encoded Files - Locky Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin YKCOL là một tập tin được mã hóa bởi Virus Locky, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .PDF hoặc file .WMV, mã hóa với Virus Locky. file YKCOL trở nên phổ biến vào năm 2017 và tương tự như file .LOCKY.

What is a YKCOL file?

A YKCOL file is a file encrypted by the Locky Virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .PDF or .WMV file, encrypted with the Locky Virus. YKCOL files became prevalent in 2017 and are similar to .LOCKY files.

Cách mở .YKCOL file

Để mở file .YKCOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YKCOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YKCOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YKCOL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .YKCOL

File .YKCOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *