YM File

? Cách mở file .YM? Những phần mềm mở file .YM và sửa file lỗi. Convert Binary YM file sang định dạng khác.

.YM File Extension

   
File name YM File
File Type Atari ST Audio File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .YM là file gì?

YM là Audio Files - Atari ST Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Atari ST, một hệ thống máy tính cũ đã được ngưng vào đầu những năm 1990; chứa một vòng lặp âm thanh hoặc bài hát có thể được phát lại với chip Atari ST YM; hỗ trợ lưu trữ cho tên bài hát, tác giả, nhận xét và các dữ liệu âm thanh riêng của mình.

What is a YM file?

Audio file used by the Atari ST, an older computer system that was discontinued in the early 1990s; contains an audio loop or track that can be played back with the Atari ST YM chip; supports storage for the song name, author, comments, and the audio data itself.

Cách mở .YM file

Để mở file .YM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Internet Explorer with ST-Sound plug-in
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • ST-Sound
  • YMTOOL
  • YM to XM
  • YM to XM
  • Nullsoft Winamp with V_Soft Vortex AY/YM Chip Emulator plug-in

Chuyển đổi file .YM

File .YM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *