YMG File

? Cách mở file .YMG? Những phần mềm mở file .YMG và sửa file lỗi. Convert N/A YMG file sang định dạng khác.

.YMG File Extension

   
File name YMG File
File Type Yahoo! Messenger File
Nhà phát triển Yahoo!
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .YMG là file gì?

YMG là Misc Files - Yahoo! Messenger File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yahoo!.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Yahoo! Messenger, một ứng dụng trò chuyện trực tuyến được phát triển bởi Yahoo !; chứa thông tin sử dụng để chạy các ứng dụng; được sử dụng bởi các phiên bản cũ của Yahoo! Tin nhắn.

What is a YMG file?

Data file used by Yahoo! Messenger, an online chatting application developed by Yahoo!; contains information used to run the application; used by older versions of Yahoo! Messenger.

Cách mở .YMG file

Để mở file .YMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YMG do người dùng đóng góp.

  • Yahoo! Messenger
  • Rogers Yahoo! Messenger
  • Rogers Yahoo! Messenger
  • Yahoo! Messenger with BT Communicator

Chuyển đổi file .YMG

File .YMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *