YML File

? Cách mở file .YML? Những phần mềm mở file .YML và sửa file lỗi. Convert Text YML file sang định dạng khác.

.YML File Extension

   
File name YML File
File Type YAML Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (70 Bình chọn)

File .YML là file gì?

YML là Developer Files - YAML Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra trong YAML (YAML là không Markup Language) định dạng, định dạng dữ liệu con người có thể đọc được sử dụng cho dữ liệu tuần tự; cho phép dữ liệu được viết và đọc không phụ thuộc vào bất kỳ ngôn ngữ cụ thể; có thể được tích hợp vào nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau sử dụng hỗ trợ thư viện YAML, bao gồm C / C ++, Ruby, Python, Java, Perl, C #, PHP, và những người khác.

What is a YML file?

File created in the YAML (YAML Ain't Markup Language) format, a human-readable data format used for data serialization; allows data to be written and read independent of any particular language; can be incorporated into many different programming languages using supporting YAML libraries, including C/C++, Ruby, Python, Java, Perl, C#, PHP, and others.

Cách mở .YML file

Để mở file .YML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YML do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • MacroMates TextMate
  • MacroMates TextMate
  • Vim
  • Alexander Blach Textastic Code Editor

Chuyển đổi file .YML

File .YML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *