YML2 File

? Cách mở file .YML2? Những phần mềm mở file .YML2 và sửa file lỗi. Convert N/A YML2 file sang định dạng khác.

.YML2 File Extension

   
File name YML2 File
File Type YML Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .YML2 là file gì?

YML2 là Developer Files - YML Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script viết bằng ngôn ngữ lập trình YML; chứa một danh sách các đối tượng trong một định dạng tương tự như XML, nhưng sử dụng ngoặc thay cho các thẻ; có thể được chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản và biên soạn bằng cách sử dụng trình biên dịch yml2c.

What is a YML2 file?

Script written in the YML programming language; contains a list of objects in a format similar to XML, but uses brackets instead of tags; can be edited in a text editor and compiled using the yml2c compiler.

Cách mở .YML2 file

Để mở file .YML2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YML2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YML2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YML2 do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .YML2

File .YML2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *