YMP File

? Cách mở file .YMP? Những phần mềm mở file .YMP và sửa file lỗi. Convert N/A YMP file sang định dạng khác.

.YMP File Extension

   
File name YMP File
File Type YaST Metapackage File
Nhà phát triển YaST
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .YMP là file gì?

YMP là Developer Files - YaST Metapackage File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YaST.

định dạng gói cài đặt được sử dụng bởi openSUSE; cho phép một cú nhấp chuột chương trình cài đặt từ Internet; bao gồm siêu dữ liệu về các gói, chẳng hạn như thông tin phiên bản, yêu cầu hệ thống, và các chi tiết cài đặt.

What is a YMP file?

Installer package format used by openSUSE; allows one-click program installation from the Internet; includes metadata about the package, such as version information, system requirements, and installation details.

Cách mở .YMP file

Để mở file .YMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YMP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MaypleMP4
  • MaypleMP4
  • Fritzing

Chuyển đổi file .YMP

File .YMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *