YNC File

? Cách mở file .YNC? Những phần mềm mở file .YNC và sửa file lỗi. Convert N/A YNC file sang định dạng khác.

.YNC File Extension

   
File name YNC File
File Type yEnc Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .YNC là file gì?

YNC là Encoded Files - yEnc Encoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được mã hóa từ một nhị phân sang một định dạng văn bản bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa yEnc; tương tự như một tiêu chuẩn US-ASCII mã hóa tập tin, nhưng làm giảm đáng kể các tập tin overhead bằng cách sử dụng 8-bit mã hóa ASCII mở rộng; cũng bao gồm một checksum CRC cho việc xác minh tính toàn vẹn của tập tin.

What is a YNC file?

File encoded from a binary to a text format using the yEnc encoding method; similar to a standard US-ASCII encoded file, but significantly reduces the file overhead by using 8-bit Extended ASCII encoding; also includes a CRC checksum for verifying the integrity of the file.

Cách mở .YNC file

Để mở file .YNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YNC do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .YNC

File .YNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *