YOOKOO File

? Cách mở file .YOOKOO? Những phần mềm mở file .YOOKOO và sửa file lỗi. Convert N/A YOOKOO file sang định dạng khác.

.YOOKOO File Extension

   
File name YOOKOO File
File Type Yookoo Player Playlist File
Nhà phát triển Penguin George
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .YOOKOO là file gì?

YOOKOO là Audio Files - Yookoo Player Playlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Penguin George.

tập tin playlist được tạo ra bởi Yookoo Player, một máy nghe nhạc âm thanh và video cho Windows; lưu một danh sách các file âm thanh và video cũng như thông tin về mỗi tập tin, bao gồm cả vị trí của file, tên của các nội dung đa phương tiện, và thời gian; cho phép người dùng lưu và yêu thích âm thanh cổ phiếu và video.

What is a YOOKOO file?

Playlist file created by Yookoo Player, an audio and video player for Windows; saves a list of audio and video files as well as information about each file, including the location of the file, the name of the multimedia content, and the duration; allows users to save and share audio and video favorites.

Cách mở .YOOKOO file

Để mở file .YOOKOO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YOOKOO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YOOKOO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YOOKOO do người dùng đóng góp.

  • Penguin George Yookoo Player

Chuyển đổi file .YOOKOO

File .YOOKOO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *