YPS File

? Cách mở file .YPS? Những phần mềm mở file .YPS và sửa file lỗi. Convert N/A YPS file sang định dạng khác.

.YPS File Extension

   
File name YPS File
File Type Yahoo! Messenger Data File
Nhà phát triển Yahoo!
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .YPS là file gì?

YPS là Misc Files - Yahoo! Messenger Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yahoo!.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Yahoo! Messenger, một ứng dụng tin nhắn tức thời được phát triển bởi Yahoo !; được sử dụng bởi các phiên bản cũ của Yahoo! Tin nhắn.

What is a YPS file?

Data file created by Yahoo! Messenger, an instant messaging application developed by Yahoo!; used by older versions of Yahoo! Messenger.

Cách mở .YPS file

Để mở file .YPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YPS do người dùng đóng góp.

  • Yahoo! Messenger
  • Rogers Yahoo! Messenger
  • Rogers Yahoo! Messenger
  • Yahoo! Messenger with BT Communicator
  • HEAD ArtemiS SUITE

Chuyển đổi file .YPS

File .YPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *