YRCBKM File

? Cách mở file .YRCBKM? Những phần mềm mở file .YRCBKM và sửa file lỗi. Convert N/A YRCBKM file sang định dạng khác.

.YRCBKM File Extension

   
File name YRCBKM File
File Type YRC Bookmarks Archive
Nhà phát triển YRC Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .YRCBKM là file gì?

YRCBKM là Data Files - YRC Bookmarks Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YRC Group.

Lưu trữ được tạo ra bởi Weblink, một trình duyệt web Windows; chứa một hoặc nhiều dấu các trang web đã được chỉ định trong trình duyệt Weblink.

What is a YRCBKM file?

Archive created by Weblink, a Windows web browser; contains one or more bookmarks of webpages that have been designated in the Weblink browser.

Cách mở .YRCBKM file

Để mở file .YRCBKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YRCBKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YRCBKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YRCBKM do người dùng đóng góp.

  • YRC Group Weblink

Chuyển đổi file .YRCBKM

File .YRCBKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *