YRCDAT File

? Cách mở file .YRCDAT? Những phần mềm mở file .YRCDAT và sửa file lỗi. Convert Text YRCDAT file sang định dạng khác.

.YRCDAT File Extension

   
File name YRCDAT File
File Type YRC Software Data Script
Nhà phát triển YRC Group
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .YRCDAT là file gì?

YRCDAT là Data Files - YRC Software Data Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi YRC Group.

Script tập tin được tạo ra bởi Weblink, một trình duyệt web Windows; chứa các hướng dẫn thực hiện bởi các chương trình Liên kết website để thực hiện các chức năng như tham chiếu các tệp YRC DLL.

What is a YRCDAT file?

Script file created by Weblink, a Windows web browser; contains instructions executed by the Weblink program to perform functions such as referencing YRC .DLL files.

Cách mở .YRCDAT file

Để mở file .YRCDAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YRCDAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YRCDAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YRCDAT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .YRCDAT

File .YRCDAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *