YSP File

? Cách mở file .YSP? Những phần mềm mở file .YSP và sửa file lỗi. Convert Binary YSP file sang định dạng khác.

.YSP File Extension

   
File name YSP File
File Type BYOB Sprite File
Nhà phát triển BYOB
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .YSP là file gì?

YSP là Raster Image Files - BYOB Sprite File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BYOB.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi BYOB (Xây dựng khối riêng của bạn), một biến thể của ứng dụng lập trình Scratch sáng tạo; chứa các thiết lập hình ảnh và hình ảnh động 2D; thường được sử dụng cho các ký tự chương trình hoặc các đối tượng trò chơi.

What is a YSP file?

Graphics file used by BYOB (Build Your Own Blocks), a variant of the creative programming application Scratch; contains a 2D image and animation settings; often used for program characters or game objects.

Cách mở .YSP file

Để mở file .YSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YSP do người dùng đóng góp.

  • Snap!
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YSP

File .YSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *