YUMTX File

? Cách mở file .YUMTX? Những phần mềm mở file .YUMTX và sửa file lỗi. Convert N/A YUMTX file sang định dạng khác.

.YUMTX File Extension

   
File name YUMTX File
File Type YUM Transaction File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .YUMTX là file gì?

YUMTX là Data Files - YUM Transaction File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi Yellowdog Updater, Modified (YUM), một tiện ích dòng lệnh cho hệ điều hành Linux, ví dụ như Fedora, CentOS, và Red Hat Enterprise Linux, sử dụng RPM Package Manager; chứa dữ liệu giao dịch có thể được nạp vào một thời điểm sau đó lặp lại một giao dịch.

What is a YUMTX file?

File created by Yellowdog Updater, Modified (YUM), a command-line utility for Linux operating systems, such as Fedora, CentOS, and Red Hat Enterprise Linux, that use the RPM Package Manager; contains transaction data that can be loaded at a later time to repeat a transaction.

Cách mở .YUMTX file

Để mở file .YUMTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YUMTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YUMTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YUMTX do người dùng đóng góp.

  • Yum Package Manager

Chuyển đổi file .YUMTX

File .YUMTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *