Z File

? Cách mở file .Z? Những phần mềm mở file .Z và sửa file lỗi. Convert Binary Z file sang định dạng khác.

.Z File Extension

   
File name Z File
File Type Unix Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (76 Bình chọn)

File .Z là file gì?

Z là Compressed Files - Unix Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin nén sử dụng để lưu trữ, hoặc "đóng gói" các tập tin trên máy Unix-based; kết hợp một thuật toán nén đơn giản được sử dụng để tập tin lưu trữ và tiết kiệm không gian đĩa; có thể được giải nén vào một hệ thống Unix bằng cách gõ filename.z giải nén, trong đó "filename.z" là tên của tập tin để giải nén.

What is a Z file?

Compressed file used to store, or "pack," files on Unix-based machines; incorporates a simple compression algorithm that is used to archive files and save disk space; can be decompressed on a Unix system by typing uncompress filename.z, where "filename.z" is the name of the file to decompress.

Cách mở .Z file

Để mở file .Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z do người dùng đóng góp.

 • 7-Zip
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
 • Incredible Bee Archiver
 • The Unarchiver
 • uncompress
 • uncompress
 • zcat
 • znew
 • Archive Manager
 • File Viewer for Android

Chuyển đổi file .Z

File .Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *