Z01 File

? Cách mở file .Z01? Những phần mềm mở file .Z01 và sửa file lỗi. Convert Zip Z01 file sang định dạng khác.

.Z01 File Extension

   
File name Z01 File
File Type First Split Zip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (37 Bình chọn)

File .Z01 là file gì?

Z01 là Compressed Files - First Split Zip File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin Một Z01 là người đầu tiên của nhiều tác phẩm tạo nên một kho lưu trữ cắt được tạo ra với chọn tiện ích nén tập tin, chẳng hạn như Corel WinZip và WinRAR. Nó chứa một hoặc nhiều file đã được nén với khả năng nén Zip để tiết kiệm không gian.

What is a Z01 file?

A Z01 file is the first of multiple files that make up a split archive created with select file compression utilities, such as Corel WinZip and WinRAR. It contains one or more files that have been compressed with Zip compression to save space.

Cách mở .Z01 file

Để mở file .Z01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z01 do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • ConeXware PowerArchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .Z01

File .Z01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *