Z02 File

? Cách mở file .Z02? Những phần mềm mở file .Z02 và sửa file lỗi. Convert N/A Z02 file sang định dạng khác.

.Z02 File Extension

   
File name Z02 File
File Type Second Split Zip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .Z02 là file gì?

Z02 là Compressed Files - Second Split Zip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Phần thứ hai của một kho lưu trữ cắt được tạo ra với chọn tiện ích nén tập tin, chẳng hạn như Corel WinZip và WinRAR; sử dụng nén giống như một tập tin ZIP tiêu chuẩn, nhưng phải được giải nén cùng với tài liệu lưu trữ chia liên quan khác.

What is a Z02 file?

The second part of a split archive created with select file compression utilities, such as Corel WinZip and WinRAR; uses the same compression as a standard .ZIP file, but must be decompressed along with other related split archives.

Cách mở .Z02 file

Để mở file .Z02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z02 do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • ConeXware PowerArchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .Z02

File .Z02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *