Z2S File

? Cách mở file .Z2S? Những phần mềm mở file .Z2S và sửa file lỗi. Convert N/A Z2S file sang định dạng khác.

.Z2S File Extension

   
File name Z2S File
File Type Zoo Tycoon 2 Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .Z2S là file gì?

Z2S là Game Files - Zoo Tycoon 2 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra với Zoo Tycoon, một trò chơi mô phỏng thú cho phép người chơi để vận hành vườn thú. Nó chứa lưu tiến bộ trò chơi để người chơi có thể tiếp tục trò chơi vào lúc khác. Z2S nên được lưu trữ trong thư mục "Saved Games" trong thư mục Zoo Tycoon.

What is a Z2S file?

Saved game file created with Zoo Tycoon, a zoo simulation game that allows players to operate zoos. It contains saved game progress so that the player can resume the game at another time. Z2S should be stored in the "Saved Games" folder within the Zoo Tycoon directory.

Cách mở .Z2S file

Để mở file .Z2S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z2S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z2S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z2S do người dùng đóng góp.

  • Zoo Tycoon Endangered Species
  • Zoo Tycoon Endangered Species Trial
  • Zoo Tycoon Endangered Species Trial
  • Zoo Tycoon
  • Zoo Tycoon Bedreigde diersoorten

Chuyển đổi file .Z2S

File .Z2S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *