Z7 File

? Cách mở file .Z7? Những phần mềm mở file .Z7 và sửa file lỗi. Convert N/A Z7 file sang định dạng khác.

.Z7 File Extension

   
File name Z7 File
File Type Z-machine Z-code Version 7 File
Nhà phát triển Infocom
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .Z7 là file gì?

Z7 là Game Files - Z-machine Z-code Version 7 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infocom.

Z-code trò chơi tập tin được sử dụng bởi các công cụ trò chơi Z-máy, được sử dụng cho các trò chơi chơi chữ phiêu lưu trong cuối thập niên 1970 và thập niên 80; chứa mã nguồn cho các trò chơi; bao gồm đồ họa tham chiếu trong các trò chơi; thường được điều hành bởi một người phiên dịch Z-máy, ví dụ về các thông dịch viên được liệt kê trong phần chương trình; tương tự như các tập tin .ULX.

What is a Z7 file?

Z-code game file used by the Z-machine game engine , which was used for playing text adventure games in the late 1970s and 80s; contains source code for the game; includes graphics referenced in the game; commonly run by a Z-machine interpreter, examples of interpreters are listed in the programs section; similar to the .ULX file.

Cách mở .Z7 file

Để mở file .Z7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z7 do người dùng đóng góp.

  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Spatterlight
  • Zoom
  • Parchment
  • Parchment

Chuyển đổi file .Z7

File .Z7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *