Z8 File

? Cách mở file .Z8? Những phần mềm mở file .Z8 và sửa file lỗi. Convert N/A Z8 file sang định dạng khác.

.Z8 File Extension

   
File name Z8 File
File Type Z-machine Z-code Version 8 File
Nhà phát triển Infocom
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .Z8 là file gì?

Z8 là Game Files - Z-machine Z-code Version 8 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infocom.

Tập tin được sử dụng bởi Z-máy, một công cụ trò chơi được phát triển bởi Infocom và sử dụng để chạy các trò chơi phiêu lưu văn bản (ban đầu được sử dụng cho các trò chơi Zork); lưu trữ mã nguồn cho các trò chơi; có thể được điều hành bởi một người phiên dịch Z-máy, một số trong đó đã được duy trì bởi các thành viên cộng đồng kể từ khi Z-máy ban đầu đã được ngưng.

What is a Z8 file?

File used by the Z-machine, a game engine developed by Infocom and used for running text adventure games (originally used for the game Zork); stores source code for the game; can be run by a Z-machine interpreter, several of which have been maintained by community members since the original Z-machine was discontinued.

Cách mở .Z8 file

Để mở file .Z8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z8 do người dùng đóng góp.

  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Spatterlight
  • Zoom
  • Parchment
  • Parchment

Chuyển đổi file .Z8

File .Z8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *