Z80 File

? Cách mở file .Z80? Những phần mềm mở file .Z80 và sửa file lỗi. Convert N/A Z80 file sang định dạng khác.

.Z80 File Extension

   
File name Z80 File
File Type TI-83 and 84 Plus Calculator File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .Z80 là file gì?

Z80 là Misc Files - TI-83 and 84 Plus Calculator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 và TI-84 Ngoài ra loạt máy tính; có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có lưu trữ thông tin mô tả các nhân vật, chẳng hạn như Falco, Fox, và Jigglypuff, được sử dụng trong các trò chơi Super Smash Bros Open.

What is a Z80 file?

Data file used by the Texas Instruments TI-83 and TI-84 Plus series calculators; may be used for a variety of purposes, including storing information that describes characters, such as Falco, Fox, and Jigglypuff, used in the Super Smash Bros. Open game.

Cách mở .Z80 file

Để mở file .Z80 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z80 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z80

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z80 do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect
  • UltraZip
  • UltraZip
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • AverZip
  • TeraPad
  • TeraPad

Chuyển đổi file .Z80

File .Z80 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *