ZABW File

? Cách mở file .ZABW? Những phần mềm mở file .ZABW và sửa file lỗi. Convert Binary ZABW file sang định dạng khác.

.ZABW File Extension

   
File name ZABW File
File Type Compressed AbiWord Document File
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ZABW là file gì?

ZABW là Text Files - Compressed AbiWord Document File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AbiSource.

tài liệu nén tạo ra bởi AbiWord, một bộ xử lý văn bản nguồn mở; chứa một tài liệu .ABW đã được nén sử dụng nén Gzip; khác với một tập tin .BZABW, được nén với khả năng nén bzip2.

What is a ZABW file?

Compressed document created by AbiWord, an open source word processor; contains an .ABW document that has been compressed using Gzip compression; differs from an .BZABW file, which is compressed with Bzip2 compression.

Cách mở .ZABW file

Để mở file .ZABW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZABW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZABW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZABW do người dùng đóng góp.

  • AbiSource AbiWord
  • Word Free
  • Word Free
  • TinyWord
  • JJWord
  • AbiWord.exe - Shortcut
  • AbiWord.exe - Shortcut

Chuyển đổi file .ZABW

File .ZABW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *