ZAD File

? Cách mở file .ZAD? Những phần mềm mở file .ZAD và sửa file lỗi. Convert Zip ZAD file sang định dạng khác.

.ZAD File Extension

   
File name ZAD File
File Type Carmageddon Game Data File
Nhà phát triển Stainless Games
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .ZAD là file gì?

ZAD là Game Files - Carmageddon Game Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Stainless Games.

Nén tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Carmaggedon: Reincarnation, một trò chơi đua xe; chứa dữ liệu trò chơi nén mà làm thay đổi gameplay, chẳng hạn như đối thủ, chủng tộc, và quyền lực-up; tương tự như một tập tin ZIP nhưng sử dụng phần mở rộng ZAD.

What is a ZAD file?

Compressed game data file used by Carmaggedon: Reincarnation, a car racing game; contains compressed game data that alters gameplay, such as opponents, races, and power-ups; similar to a .ZIP file but uses the ZAD extension.

Cách mở .ZAD file

Để mở file .ZAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZAD do người dùng đóng góp.

  • p7zip
  • Stainless Games Carmageddon: Reincarnation
  • Stainless Games Carmageddon: Reincarnation
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • Corel WinZip Mac 7
  • Corel WinZip Mac 7

Chuyển đổi file .ZAD

File .ZAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *