ZAP File

? Cách mở file .ZAP? Những phần mềm mở file .ZAP và sửa file lỗi. Convert Text ZAP file sang định dạng khác.

.ZAP File Extension

   
File name ZAP File
File Type 1Zero Administration Package File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ZAP là file gì?

ZAP là Settings Files - 1Zero Administration Package File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Cửa sổ tập tin triển khai ứng dụng thường được sử dụng trong môi trường kinh doanh để xuất bản phi MSI (file .MSI) chương trình để người sử dụng; chứa văn bản đơn giản và chỉ định tên của chương trình, các tập tin chương trình để chạy, số phiên bản, nhà xuất bản, và thông tin tùy chọn khác; cho phép các chương trình .EXE được công bố cho người dùng khi không có cài đặt MSI có sẵn; gọi là "Zero Quản trị trọn gói" (ZAP) vì nó cho phép các chương trình sẽ được triển khai cho người dùng mà không sử dụng đặc quyền quản trị trên máy tính địa phương.

What is a ZAP file?

Windows application deployment file often used in business environments to publish non-MSI (.MSI files) programs to users; contains plain text and specifies the name of the program, the program file to run, the version number, the publisher, and other optional information; allows .EXE programs to be published to users when no MSI installer is available; called a "Zero Administration Package" (ZAP) because it allows programs to be deployed to users without using administrative privileges on local computers.

Cách mở .ZAP file

Để mở file .ZAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZAP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • text editor
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Group Policy Management Console
  • a la mode SafeStart
  • a la mode SafeStart

Chuyển đổi file .ZAP

File .ZAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *