ZBFX File

? Cách mở file .ZBFX? Những phần mềm mở file .ZBFX và sửa file lỗi. Convert N/A ZBFX file sang định dạng khác.

.ZBFX File Extension

   
File name ZBFX File
File Type zebNet Backup File Extended
Nhà phát triển zebNet
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ZBFX là file gì?

ZBFX là Backup Files - zebNet Backup File Extended, dưới định dạng N/A được phát triển bởi zebNet.

tập tin Một ZBFX là một tập tin sao lưu được tạo bởi các chương trình sao lưu zebNet. Nó lưu trữ một bản sao lưu dữ liệu cho một ứng dụng email, chẳng hạn như Outlook hoặc Thunderbird, hoặc một trình duyệt web, chẳng hạn như Chrome hoặc Firefox. file ZBFX có ích cho việc sao lưu dữ liệu trong trường hợp tham nhũng hoặc mất thông tin hay và để bảo vệ thông tin mà người dùng không muốn phải được thay đổi.

What is a ZBFX file?

A ZBFX file is a backup file created by zebNet backup programs. It stores a backup of data for an email client, such as Outlook or Thunderbird, or a web browser, such as Chrome or Firefox. ZBFX files are useful for backing up data in case of corruption or loss of information or and to preserve information that a user does not want to be altered.

Cách mở .ZBFX file

Để mở file .ZBFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZBFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZBFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZBFX do người dùng đóng góp.

  • zebNet Backup for Internet Explorer
  • zebNet Backup for Live Mail
  • zebNet Backup for Live Mail
  • zebNet Backup for Outlook
  • zebNet Backup for Chrome
  • zebNet Backup for Firefox
  • zebNet Backup for Firefox

Chuyển đổi file .ZBFX

File .ZBFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *