ZBLORB File

? Cách mở file .ZBLORB? Những phần mềm mở file .ZBLORB và sửa file lỗi. Convert N/A ZBLORB file sang định dạng khác.

.ZBLORB File Extension

   
File name ZBLORB File
File Type Z-machine Package Game File
Nhà phát triển Andrew Plotkin
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .ZBLORB là file gì?

ZBLORB là Game Files - Z-machine Package Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Andrew Plotkin.

Z-máy trò chơi tập tin được sử dụng bởi Interactive Fiction (IF) thông dịch như Zoom và Spatterlight; chứa nội dung câu chuyện trong một wrapper Blorb cho phép bao gồm các tập tin trò chơi khác, chẳng hạn như các file .aiff cho hiệu ứng âm thanh và các tập tin .mod cho âm nhạc.

What is a ZBLORB file?

Z-machine game file used by Interactive Fiction (IF) interpreters such as Zoom and Spatterlight; contains the story contents in a Blorb wrapper which enables inclusion of other gameplay files, such as .AIFF files for sound effects and .MOD files for music.

Cách mở .ZBLORB file

Để mở file .ZBLORB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZBLORB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZBLORB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZBLORB do người dùng đóng góp.

  • Onyxbits Text Fiction
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Zoom
  • Spatterlight

Chuyển đổi file .ZBLORB

File .ZBLORB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *