ZDB File

? Cách mở file .ZDB? Những phần mềm mở file .ZDB và sửa file lỗi. Convert Binary ZDB file sang định dạng khác.

.ZDB File Extension

   
File name ZDB File
File Type 1Zimbra Database File
Nhà phát triển Zimbra
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .ZDB là file gì?

ZDB là Data Files - 1Zimbra Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Zimbra.

tập tin dữ liệu email được tạo ra bởi Zimbra Connector for Microsoft Outlook (ZCO), một plug-in cho Outlook sử dụng để quản lý các tài khoản email Zimbra; lưu trong định dạng Outlook PST nhưng sử dụng phần mở rộng ".zdb" thay; có thể được nhập vào cấu hình Outlook bằng cách đầu tiên đổi tên phần mở rộng tập tin để ".pst."

What is a ZDB file?

Email data file created by Zimbra Connector for Microsoft Outlook (ZCO), a plug-in for Outlook used to manage Zimbra email accounts; saved in the Outlook .PST format but uses the ".zdb" extension instead; can be imported into an Outlook profile by first renaming the file extension to ".pst."

Cách mở .ZDB file

Để mở file .ZDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook with Zimbra Connector plugin
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Z-DBackup
  • CD Catalog Expert
  • ZEICON
  • ZEICON

Chuyển đổi file .ZDB

File .ZDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *