ZDS File

? Cách mở file .ZDS? Những phần mềm mở file .ZDS và sửa file lỗi. Convert N/A ZDS file sang định dạng khác.

.ZDS File Extension

   
File name ZDS File
File Type 1GZDoom Save File
Nhà phát triển GZDoom
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .ZDS là file gì?

ZDS là Game Files - 1GZDoom Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GZDoom.

Trò chơi được lưu bởi ZDoom hoặc GZDoom, các phiên bản được chuyển bản gốc Doom 3D first-person shooter; cho phép chơi được cứu rỗi và nạp tại một thời điểm sau đó.

What is a ZDS file?

Game saved by ZDoom or GZDoom, ported versions of the original Doom 3D first-person shooter; allows gameplay to be saved and loaded at a later time.

Cách mở .ZDS file

Để mở file .ZDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZDS do người dùng đóng góp.

  • GZDoom
  • ZDoom
  • ZDoom

Chuyển đổi file .ZDS

File .ZDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *