ZEPTO File

? Cách mở file .ZEPTO? Những phần mềm mở file .ZEPTO và sửa file lỗi. Convert N/A ZEPTO file sang định dạng khác.

.ZEPTO File Extension

   
File name ZEPTO File
File Type Zepto Virus File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (11 Bình chọn)

File .ZEPTO là file gì?

ZEPTO là Encoded Files - Zepto Virus File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một Zepto là một loại virus máy tính ransomware sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa một loại virus có bản sao các tập tin trên máy tính của bạn, mã hóa chúng, và xóa các tập tin gốc để buộc bạn phải trả (nhiều khả năng Bitcoin) để giải mã chúng. file Zepto cũng tương tự như các tập tin virus .LOCKY.

What is a ZEPTO file?

A ZEPTO file is a ransomware computer virus utilized by cybercriminals. It contains a virus that copies files on your computer, encrypts them, and deletes the original files in order to force you to pay (most likely bitcoin) to decrypt them. ZEPTO files are similar to .LOCKY virus files.

Cách mở .ZEPTO file

Để mở file .ZEPTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZEPTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZEPTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZEPTO do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ZEPTO

File .ZEPTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *