ZOO File

? Cách mở file .ZOO? Những phần mềm mở file .ZOO và sửa file lỗi. Convert N/A ZOO file sang định dạng khác.

.ZOO File Extension

   
File name ZOO File
File Type 1Zoo Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (14 Bình chọn)

File .ZOO là file gì?

ZOO là Compressed Files - 1Zoo Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng nén cũ được sử dụng trên hệ thống Unix; dựa trên các thuật toán nén Lempel-Ziv và làm giảm kích thước tập tin từ 20 đến 80 phần trăm, tùy thuộc vào loại tập tin; sau đó thay thế bằng cách nén .ARC.

What is a ZOO file?

Old compression format used on Unix systems; based on the Lempel-Ziv compression algorithm and reduces file size between 20 and 80 percent, depending on the file type; later replaced by .ARC compression.

Cách mở .ZOO file

Để mở file .ZOO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZOO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZOO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZOO do người dùng đóng góp.

  • BitZipper
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver
  • ALZip
  • Lhaplus Version
  • Lhaplus
  • Lhaplus

Chuyển đổi file .ZOO

File .ZOO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *