ZPS File

? Cách mở file .ZPS? Những phần mềm mở file .ZPS và sửa file lỗi. Convert Binary ZPS file sang định dạng khác.

.ZPS File Extension

   
File name ZPS File
File Type Zebra Portable Safe File
Nhà phát triển Zebra Digital Assets
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ZPS là file gì?

ZPS là Encoded Files - Zebra Portable Safe File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Zebra Digital Assets.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi ZPS Explorer, một chương trình được sử dụng để chia sẻ một cách an toàn các file; chứa một hoặc nhiều tập tin (văn bản, hình ảnh, vv) mà người dùng muốn bảo vệ và chia sẻ; kết hợp mã hóa, nhưng sử dụng một khóa riêng thuộc sở hữu của tác giả của lưu trữ chứ không phải là mật khẩu.

What is a ZPS file?

Encrypted archive created by ZPS Explorer, a program used for securely sharing files; contains one or more files (documents, pictures, etc.) that the user wants to protect and share; incorporates encryption, but uses a private key owned by the archive's creator rather than passwords.

Cách mở .ZPS file

Để mở file .ZPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZPS do người dùng đóng góp.

  • Zebra Digital Assets ZPS Explorer
  • Wonder Photo Studio
  • Wonder Photo Studio
  • ZIPANGU

Chuyển đổi file .ZPS

File .ZPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *