ZRTF File

? Cách mở file .ZRTF? Những phần mềm mở file .ZRTF và sửa file lỗi. Convert Text ZRTF file sang định dạng khác.

.ZRTF File Extension

   
File name ZRTF File
File Type Nisus Compressed Rich Text File
Nhà phát triển Nisus
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .ZRTF là file gì?

ZRTF là Text Files - Nisus Compressed Rich Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nisus.

file văn bản được tạo ra bởi Nisus Writer Pro, một trình xử lý; chứa văn bản, hình dạng, bảng biểu, danh sách, nhận xét và tính năng phong phú văn bản chỉnh sửa khác; nén gzip (nén định dạng) phiên bản của tập tin RTF, mà có nghĩa là nó chiếm không gian đĩa ít hơn và có thể dễ dàng hơn chuyển.

What is a ZRTF file?

Text file created by Nisus Writer Pro, a word processor; contains rich text, shapes, tables, lists, comments, and other text editing features; compressed gzip (compression format) version of the .RTF file, which means it takes up less disk space and is more easily transferred.

Cách mở .ZRTF file

Để mở file .ZRTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZRTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZRTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZRTF do người dùng đóng góp.

  • Nisus Writer Pro

Chuyển đổi file .ZRTF

File .ZRTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *