ZS1 File

? Cách mở file .ZS1? Những phần mềm mở file .ZS1 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS1 file sang định dạng khác.

.ZS1 File Extension

   
File name ZS1 File
File Type ZSNES Slot 1 Saved State File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ZS1 là file gì?

ZS1 là Game Files - ZSNES Slot 1 Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZSNES.

Tập tin được lưu bởi ZSNES, một máy tính dựa trên hệ máy SNES giả lập; cửa hàng một trò chơi ảnh chụp lưu có thể được nạp vào lúc khác; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a ZS1 file?

File saved by ZSNES, a computer-based SNES emulator; stores a saved game snapshot that can be loaded at another time; used to save and load game progress.

Cách mở .ZS1 file

Để mở file .ZS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZS1 do người dùng đóng góp.

  • ZSNES

Chuyển đổi file .ZS1

File .ZS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *