KV MOTION

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KV MOTION - NA

Phần mềm KV MOTION

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

KV MOTION là phần mềm gì?

KV MOTION là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của KV MOTION là Version NA (cập nhật NA)

KV Chuyển động KEYENCE được sử dụng để chuyển động chương trình và định vị các thông số kết hợp với các đơn vị phần cứng KV-M Series Positioning / Motion của công ty. Các thông số có thể được nhập bằng tay hoặc sao chép và dán với số lượng lớn vào cửa sổ nhập dữ liệu của chương trình. Nó cũng sử dụng tính kiểm soát thang trong trợ giúp của mô phỏng vị. Hình chữ S giảm tốc và gia tốc có thể cho thiết lập đường cong Bezier. Lập trình chuyển động thông qua các chương trình được đơn giản hóa bằng cách phân hủy của ứng dụng của quá trình này thành 3 bước, với một phương pháp thành phần chuyển động trực quan-driven mà phụ thuộc vào người sử dụng xếp chồng nhau “khối chuyển động”. Kéo và thả được hỗ trợ để dễ tiếp tục sử dụng, và mỗi khối chuyển động có thể cấu hình các thiết lập khi nhấp vào.

What is KV MOTION?

KEYENCE’s KV Motion is used to program motion and positioning parameters in conjunction with the company’s KV-M Series Positioning/Motion hardware units. Parameters can be entered manually or copied and pasted in bulk into the program’s data entry window. It also uses ladder control calculation in aid of simulating positioning. S-shaped deceleration and acceleration is possible for Bezier curve setting. Programming motion through the program is simplified by the application’s breakdown of the process into 3 steps, with a visually-driven motion composition method that depends on users stacking together “motion blocks”. Drag and drop is supported for further ease of use, and each motion block has configurable settings when clicked on.

Các loại file được mở bởi KV MOTION

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm KV MOTION có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MUCMULMVLMVP

Download KV MOTION

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *