KV STUDIO

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KV STUDIO - NA

Phần mềm KV STUDIO

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

KV STUDIO là phần mềm gì?

KV STUDIO là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của KV STUDIO là Version NA (cập nhật NA)

KV STUDIO từ Keyence là một chương trình quản lý và lập trình PLC (bộ điều khiển logic khả trình). Chương trình này có một trình soạn thảo đơn vị cho phép người dùng xem các thiết lập của đơn vị cũng như tình trạng của mình một cách nhanh chóng, cung cấp một thiết lập ban đầu bước thang dựa trên dễ sử dụng mà người dùng có thể hiểu được mà không cần phải đi qua các hướng dẫn sản phẩm. Chương trình cũng có tính năng hỗ trợ nhập hướng dẫn qua một hộp thoại nhập retrievable hộp-một chức năng mà quyết liệt có thể cắt giảm thời gian dành cho các đơn vị lập trình. Nó cũng sử dụng một chương trình mẫu-the đặc biệt KV script-cho phép người dùng bỏ qua rất nhiều sự phức tạp bình thường trong lập trình. Thuật toán là trực tiếp có thể lập trình và lập trình là kiểm soát tuyên bố dựa trên quá. Một cửa sổ quan sát được đóng gói trong để làm gỡ lỗi một kịch bản đơn giản hơn là tốt.

What is KV STUDIO?

KV STUDIO from Keyence is a program for managing and programming PLCs (programmable logic controllers). The program has a unit editor that allows the user to see a unit’s settings as well as its status quickly, offering an easy-to-use ladder-based initial setup step that users can understand without having to go through the product guide. The program also features instruction entry support via a retrievable entry dialog box—a function that can drastically cut down programming time spent on units. It also uses a special programming pattern—the KV script—that enables users to bypass a great deal of the usual complexity in programming. Algorithms are directly programmable and programming is control statement-based too. An observation window is packed in to make debugging a script simpler as well.

Các loại file được mở bởi KV STUDIO

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm KV STUDIO có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) KPRKPZ

Download KV STUDIO

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *