KZod

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download KZod - NA

Phần mềm KZod

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

KZod là phần mềm gì?

KZod là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của KZod là Version NA (cập nhật NA)

KZod là một phần mềm từ điển hiện đại được sử dụng cho e-từ điển và bách khoa toàn thư điện tử. Phần mềm này đã được tạo ra với mục đích thu thập rất nhiều toàn diện e-điển, chủ yếu là những người Lithuania. Nó có thể sử dụng MOVA, dict và SLOWO từ điển và kết nối đến máy chủ từ điển Dict internet. Các phần mềm KZod cũng có người đồng điện thoại di động của mình và tương thích với hầu hết các điện thoại đó là java-enabled.This hỗ trợ phần mềm đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Đức, Ý, Nga, Pháp và Ba Lan sang một bên từ Lithuania và tiếng Anh. Bên cạnh đó, nó có Lithuania và lịch sử thế giới ngày, quốc gia, tên, biện pháp, dữ liệu về những người nổi tiếng, và PC và các điều kiện địa lý. Với phần mềm KZod, người sử dụng cũng được phép tạo các nhóm mới và các hồ sơ, phông chữ thay đổi và cho phép theo dõi trực tiếp vào clipboard, nhập khẩu hoặc remove và tạo từ điển. Phần mềm này sử dụng một giao diện được tổ chức tốt và đơn giản. phần mềm mã nguồn mở này tương thích với các hệ điều hành như Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Nó cũng sử dụng ít hệ thống và bộ nhớ CPU, và mặc dù thời gian phản ứng của nó không phải là nhanh như người dùng muốn nó được, chưa có báo cáo về sự bật lên đối thoại lỗi, treo và hoặc crashing sự cố.

What is KZod?

KZod is a modern dictionary software that is used for e-dictionaries and e-encyclopedia. This software was created with the aim of collecting plenty of comprehensive e-dictionaries, mainly Lithuanian ones. It can use MOVA, DICT and SLOWO dictionaries and connect to the internet DICT dictionaries server. The KZod software also has its cell-phone counterpart and is compatible to most phones which are java-enabled.This software supports multiple languages which include German, Italian, Russian, French and Polish aside from Lithuanian and English. In addition, it has Lithuanian and world history dates, countries, names, measures, data about famous people, and PC and geographical terms. With the KZod software, the user is also allowed to create new groups and records, change fonts and enable clipboard live monitoring and import or remove and create dictionaries. This software uses an interface that is well-organized and simple. This open-source software is compatible with operating systems such as Windows 8, Windows 7, Windows Vista and Windows XP. It also uses little system and CPU memory, and although its response time is not as quick as users want it to be, there have been no reports of pop up error dialogues, hanging and or crashing incidents.

Các loại file được mở bởi KZod

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm KZod có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DWAINDEXMOVAZOD

Download KZod

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *