LeapFrog Connect Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LeapFrog Connect Application - NA

Phần mềm LeapFrog Connect Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LeapFrog Connect Application là phần mềm gì?

LeapFrog Connect Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LeapFrog Connect Application là Version NA (cập nhật NA)

LeapFrog Connect là một tiện ích để kết nối (do đó tên của nó) đồ chơi và tiện ích LeapFrog, mà về cơ bản phù hợp với sự giúp đỡ và hướng dẫn trẻ em trong con đường của mình để giáo dục cơ bản. LeapFrog, là một công ty, thiết kế các đối tượng này là những người giúp đỡ hiện đại và tương tác trong khuôn tâm trí mềm dẻo và ham học hỏi của trẻ nhỏ. Việc áp dụng LeapFrog Connect được thiết kế đặc biệt dành cho phụ huynh để kiểm soát và điều chỉnh các đồ chơi LeapFrog hỗ trợ tính năng này từ một bậc thầy bảng điều khiển LeapFrog trên máy tính của họ; trong khả năng như vậy bao gồm việc theo dõi sự tiến bộ của con quý vị qua khéo léo Đường dẫn LeapFrog Học LeapFrog, một hệ thống tailor-made để quá trình học tập hình trẻ em, thêm và loại bỏ các tập tin từ các đồ chơi LeapFrog kết nối, xem các phần thưởng và thành tựu trẻ đã mở khóa trong lối chơi, và truy cập các công cụ của cha mẹ có giá trị khác. LeapFrog Connect hỗ trợ cả hai nền tảng Windows và Mac OS X, và có sẵn như là một download.LeapFrog Connect miễn phí nên được cài đặt trên một cơ sở cho mỗi tiện ích, có nghĩa là một ứng dụng LeapFrog Connect cho một LeapPad, ví dụ, khác với LeapFrog Connect cho một Tag Hệ thống Reading. Hiện nay, phần mềm LeapFrog Connect có sẵn cho LeapPad, Leapster, Leapster 2 My Own Leaptop, Tag Hệ thống Reading, Tag Junior, người rèn luyện học tập và hệ thống âm thanh, trong số những người khác.

What is LeapFrog Connect Application?

LeapFrog Connect is a utility to connect (hence its name) LeapFrog toys and gadgets, which are basically tailored to help and guide children in their path to basic education. LeapFrog, as a company, designs these objects as modern and interactive helpers in molding the pliable and inquisitive minds of young children. The LeapFrog Connect application is specially designed for parents to control and regulate the LeapFrog toys supporting this feature from a master LeapFrog control panel on their computer; among such abilities include keeping track of your child’s progress through LeapFrog’s ingenious LeapFrog Learning Path, a system tailor-made to shape children’s learning processes, add and remove files from the connected LeapFrog toys, view the rewards and achievements the child has unlocked during gameplay, and access other valuable parental tools. LeapFrog Connect supports both Windows and Mac OS X platforms, and is available as a free download.LeapFrog Connect should be installed on a per-gadget basis, which means a LeapFrog Connect application for a LeapPad, for example, is different from a LeapFrog Connect for a Tag Reading System. Currently, LeapFrog Connect software is available for the LeapPad, Leapster, Leapster 2 My Own Leaptop, Tag Reading System, Tag Junior, Crammer Study and Sound System, among others.

Các loại file được mở bởi LeapFrog Connect Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LeapFrog Connect Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LeapFrog Connect Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *