LeapFTP

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LeapFTP - NA

Phần mềm LeapFTP

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LeapFTP là phần mềm gì?

LeapFTP là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LeapFTP là Version NA (cập nhật NA)

Với LeapFTP, người dùng có thể tải lên, tải về và gìn giữ các tập tin trên máy chủ từ xa. Nó là một công cụ lý tưởng cho việc tổ chức và duy trì các file website với việc sử dụng một giao diện người dùng đồ họa thân thiện. LeapFTP là một FTP đồ họa chạy trên Windows, FTPS và SFTP client được phát triển bởi LeapWare. Trong số nhiều tính năng khác của nó, một trong những cái độc đáo hơn là LeapFTP cho phép người sử dụng FXP, hoặc khả năng để treo lên đến nhiều máy chủ FTP cùng một lúc và chuyển các tập tin trực tiếp giữa chúng. Nhiều chế độ người dùng được điều chỉnh để địa phương, mạng, và cài đặt di động.

What is LeapFTP?

With LeapFTP, users can upload, download and preserve files on remote servers. It is an ideal tool for organizing and preserving website files with the use of a user friendly graphical interface. LeapFTP is a Windows based graphical FTP, FTPS and SFTP client developed by LeapWare. Among its many other features, one of the more unique ones is that LeapFTP allows the utilization of FXP, or the capability to hook up to multiple FTP servers at the same time and transfer files directly between them. Multiple user modes are adjustable to local, network, and portable installations.

Các loại file được mở bởi LeapFTP

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LeapFTP có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LSILSQ

Download LeapFTP

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *