LeechGet Download Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LeechGet Download Manager - NA

Phần mềm LeechGet Download Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LeechGet Download Manager là phần mềm gì?

LeechGet Download Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LeechGet Download Manager là Version NA (cập nhật NA)

Các LeechGet Download Manager được sử dụng để tổ chức, quản lý và giám sát tải trực tuyến. Nó đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên chạy nhiều tải hoặc người thân cho các tập tin có kích thước đáng kể. Bên cạnh đó cho phép người dùng một hàng đợi tải về tiện dụng mà họ có thể tham khảo khi giám sát tiến trình download, nó cũng cung cấp các tiện ích bổ sung như thẩm định máy chủ. Điều này có nghĩa rằng người dùng có thể chạy một kiểm tra trên máy chủ để tải về trước khi bắt đầu nó, nhìn thấy những gì tốc độ của máy chủ và tính sẵn sàng hiện tại đang ở để nó có thể chọn thời gian tốt nhất để tải về từ nó.

What is LeechGet Download Manager?

The LeechGet Download Manager is used to organize, manage, and monitor online downloads. It is especially useful for those who often run multiple downloads or ones for files of significant sizes. Besides giving users a handy download queue that they can refer to when monitoring download progress, it also provides extra utilities such as server evaluation. This means that a user can run a check on the server for a download before starting it, seeing what the server’s speed and current availability are at so that it is possible to choose the best time for downloading from it.

Các loại file được mở bởi LeechGet Download Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LeechGet Download Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LEECHGETLGFLGL

Download LeechGet Download Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *