Left4dead

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Left4dead - NA

Phần mềm Left4dead

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Left4dead là phần mềm gì?

Left4dead là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Left4dead là Version NA (cập nhật NA)

Ban đầu được phát triển bởi Turtle Rock Studios, Left4Dead hoặc L4D thường được mô tả là một trò chơi video bắn súng ngôi thứ nhất. trò chơi video Điều này làm cho việc sử dụng một động cơ nguồn dựa trên công nghệ được thiết kế bởi Valve và có thể được sử dụng với Xbox 360, hệ thống dựa trên Windows, và phát triển ban đầu Mac OS X. Nó được hoàn thành vào nửa cuối năm 2008 và các nhà phát triển cuối cùng phát hành hai phiên bản khác nhau của trò chơi này. Một là kỹ thuật số trong khi phiên bản thứ hai là đĩa based.The kịch bản của trò chơi Left4Dead được thiết lập khi có đại dịch khải huyền. Các trò chơi có thể được chơi trong bốn chế độ khác nhau như chơi đơn, bốn người chơi, tám người chơi, và một chế độ chiến dịch co-op. Nhịp độ của trò chơi được điều khiển bởi 'giám đốc' hoặc bởi một AI (viết tắt của trí tuệ nhân tạo. Mục đích là để tạo ra một trải nghiệm năng động hơn của trò chơi cũng như để cải thiện replay của nó Left4Dead được tương tự như vậy repackaged và tái phát hành với nội dung có thể tải về miễn phí như một phần của chiến lược của Valve để chuẩn bị cho phiên bản nâng cao của nó. Năm 2009, phần tiếp theo của trò chơi video này đã được phát hành và được đặt tên Left4dead2. các phần tiếp theo bước đầu đã được phát hành và phát triển để hỗ trợ Mac OS X. A trên đa nền tảng cũng được tích hợp cuối cùng để cả hai trò chơi video có thể được chơi trên hệ thống máy tính dựa trên Windows và Mac OS X-based.

What is Left4dead?

Initially developed by Turtle Rock Studios, Left4dead or L4D is generally described as a first-person shooter video game. This video game makes use of a source engine based on the technology designed by Valve and can be utilized with Xbox 360, Windows-based systems, and Mac OS X. Its initial development was finished at the latter part of 2008 and the developer eventually released two different versions of this game. One is digital whereas the second version was disc-based.The scenario of the game Left4dead is set during an apocalyptic pandemic. The game can be played in four different modes namely single player, four-player, eight-player, and a co-op campaign mode. The level pacing of the game is controlled by the ‘director’ or by an AI (short for Artificial Intelligence. The intention is to generate a more dynamic experience of the game as well as to improve its replay Left4dead was likewise repackaged and re-released with free downloadable content as part of Valve’s strategy to prepare for its enhanced version. In 2009, the sequel of this video game was released and was named Left4dead2. The sequel was initially released and developed for Mac OS X. A support on cross-platform was also integrated eventually so that both video games can be played on Windows-based and Mac OS X-based computer systems.

Các loại file được mở bởi Left4dead

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Left4dead có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BSPDEMSAV

Download Left4dead

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *