LEGO MINDSTORMS NXT

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LEGO MINDSTORMS NXT - NA

Phần mềm LEGO MINDSTORMS NXT

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LEGO MINDSTORMS NXT là phần mềm gì?

LEGO MINDSTORMS NXT là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LEGO MINDSTORMS NXT là Version NA (cập nhật NA)

LEGO MINDSTORMS NXT là một bộ robot cho phép người dùng lập trình một robot. Phần mềm này về cơ bản cho phép người dùng chương trình nào đó lệnh cho robot để thực thi. Trong suốt giai đoạn của việc tạo ra một chuỗi các hành động cho robot, người dùng có thể xem như thế nào robot sẽ thực hiện một bước cụ thể thông qua các điều khiển nằm ở góc dưới bên trái của trình Area.On ở phía bên trái của trình Diện tích là Lập trình Palette, cung cấp cho người dùng lập trình các khối có thể được sử dụng để tạo ra các chuỗi hành động mà các robot sẽ thực hiện. Phần trung tâm của giao diện là khu vực lập trình. Đây là nơi các khối lập trình sẽ được đặt. Mỗi khối đại diện cho một hành động hay một chức năng, và chúng được đặt trong trình tự Beam. Ví dụ, Di chuyển khối xác định cách robot sẽ di chuyển, ví dụ tiến hoặc lùi. Nếu người dùng muốn xem làm thế nào robot sẽ thực hiện chức năng Di chuyển khối, họ có thể nhấn nút Play trên Controller. Âm thanh cũng có thể được đưa vào để cung cấp cho hiệu ứng cho phong trào của robot.

What is LEGO MINDSTORMS NXT?

LEGO MINDSTORMS NXT is a robotics kit that allows the user to program a robot. The software basically allows the user to program certain commands for the robot to execute. During the entire phase of creating a sequence of actions for the robot, the user can watch how the robot will execute a specific step through the Controller located at the lower left corner of the Programming Area.On the left side of the Programming Area is the Programming Palette, which provides the user with programming blocks that can be utilized to create the sequence of actions that the robot will perform. The center part of the interface is the Programming Area. This is where the programming blocks will be placed. Each block represents an action or a function, and they are placed within the Sequence Beam. For instance, the Move block determines how the robot will move, i.e. forward or backward. If the user wishes to see how the robot will execute the Move block function, they can press the Play button on the Controller. Sounds can also be included to give effects to the robot’s movements.

Các loại file được mở bởi LEGO MINDSTORMS NXT

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LEGO MINDSTORMS NXT có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LEGO MINDSTORMS NXT

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *