LexisNexis CaseMap

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LexisNexis CaseMap - NA

Phần mềm LexisNexis CaseMap

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LexisNexis CaseMap là phần mềm gì?

LexisNexis CaseMap là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LexisNexis CaseMap là Version NA (cập nhật NA)

Bộ LexisNexis casemap của sản phẩm là một tập hợp các chương trình kiện tụng nhằm tạo điều kiện dễ dàng và có trật tự trường hợp xây dựng và giám sát. Nó cung cấp các công cụ quá để báo cáo và chia sẻ dữ liệu trong các đội tranh tụng, và bao gồm, trong số những thứ khác, các tiện ích sau: TimeMap, được sử dụng để các mốc thời gian đồ thị và sự kiện / phát triển cho một trường hợp cho mục đích tham khảo lịch sử; NoteMap, có thể được sử dụng để tạo đường nét; TextMap, có thể được sử dụng cho các tổ chức và tạo ra các bảng điểm; và DepPrep, được sử dụng trong việc chuẩn bị của các nhân chứng cho lời khai của họ. Tất nhiên, công cụ casemap chính bản thân đi kèm với đó, và phục vụ như các ứng dụng chính xử lý nhập cảnh, tổ chức, sắp xếp và quản lý toàn bộ các sự kiện và chương trình trường hợp resources.The khác có liên quan có rất nhiều tính năng khác nhằm cung cấp đầy đủ giải pháp kỹ thuật số cho casework. Nó có khả năng file trình với số lượng lớn để in cũng như chuyển đổi định dạng tập tin, được trang bị nhận dạng ký tự quang học để nhanh chóng chuyển đổi phương tiện truyền thông truyền thống vào các tập tin kỹ thuật số, khả năng tích hợp của người sử dụng hệ điều hành Microsoft, thời gian thực hỗ trợ tương tác nhóm, khả năng tìm kiếm mạnh mẽ , tùy chỉnh tạo bảng tính, và nhiều hơn nữa.

What is LexisNexis CaseMap?

The LexisNexis CaseMap suite of products is a set of litigation programs aimed at facilitating easy and orderly case-building and monitoring. It provides tools too for reporting and data sharing within litigation teams, and includes, among other things, the following utilities: TimeMap, which is used to graph timelines and facts/developments for a case for historical reference purposes; NoteMap, which can be used to create outlines; TextMap, which can be used for the organization and creation of transcripts; and DepPrep, which is used in the preparation of witnesses for their testimonies. Of course, the main CaseMap tool itself is bundled with these, and serves as the primary application handling entry, organization, sorting, and overall management of facts and other relevant case resources.The program has a lot of other features intended to provide a full digital solution for casework. It has the ability to process files in bulk for printing as well as file format conversion, is equipped with optical character recognition for quickly converting traditional media into digital files, integrative abilities of Microsoft OS users, real-time team interaction support, powerful search abilities, custom spreadsheet creation, and more.

Các loại file được mở bởi LexisNexis CaseMap

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LexisNexis CaseMap có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CM10CM8CM9CMFCMPCMPRBCMRBKCMSCPFCT10

Download LexisNexis CaseMap

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *