L&H Power Translator Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download L&H Power Translator Pro - NA

Phần mềm L&H Power Translator Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

L&H Power Translator Pro là phần mềm gì?

L&H Power Translator Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của L&H Power Translator Pro là Version NA (cập nhật NA)

Các Globalink / L & H điện Translator Pro bởi BM phần mềm là một ứng dụng dịch ngôn ngữ của một tài liệu hoặc e-mail vào một, chủ yếu là bằng tiếng Anh, mặc dù chất lượng dịch như là một dự thảo chất lượng tốt nhất và có thể yêu cầu một con người để giải thích và phong cách. Lễ bốc thăm chính của phần mềm này là tích hợp với các sản phẩm Microsoft Office như Word, Excel, Outlook và PowerPoint, và cũng cho biết thêm một thanh công cụ để Corel WordPerfect. Nó có tính năng văn bản để nói và giọng nói lệnh và chứa một từ điển kỹ thuật số cho 40 ngôn ngữ, một cụm từ-book cho 36 ngôn ngữ, và một nhận dạng ký tự quang học (OCR) phần mềm được gọi Readiris có thể quét tài liệu trong 50 languages.Globalink / L & H điện Translator Pro dịch đến và đi từ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, và Nhật Bản. BM Software đã dựa phần mềm dịch thuật của họ từ 32-bit công nghệ Barcelona cho phép cho câu-by-câu dịch qua cơ sở dữ liệu của các thành ngữ và các mẫu ngôn ngữ chung. Các bộ từ điển cũng được phân loại qua lĩnh vực của họ, chẳng hạn như kinh doanh, y tế, pháp lý, và Computing.

What is L&H Power Translator Pro?

The Globalink / L&H Power Translator Pro by BM Software is an application that translates a language of a document or e-mail into another, mostly in English, although the quality of such translation is a draft quality at best and may require another human for interpretation and style. The main draw of this software is that integrates with Microsoft Office products such as Word, Excel, Outlook and PowerPoint, and also adds a toolbar to Corel’s WordPerfect. It features text to speech and voice commands and contains a digital dictionary for 40 languages, a phrase-book for 36 languages, and an optical character recognition (OCR) software called ReadIris that can scan documents in 50 languages.Globalink / L&H Power Translator Pro translates to and from languages such as English, Italian, Portuguese, Spanish, French, German, and Japanese. BM Software has based their translation software from the 32-bit Barcelona technology which allow for sentence-by-sentence translation via databases of idioms and common linguistic patterns. The dictionaries are also categorized via their fields, such as Business, Medical, Legal, and Computing.

Các loại file được mở bởi L&H Power Translator Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm L&H Power Translator Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MTP

Download L&H Power Translator Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *