Lhaplus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Lhaplus - NA

Phần mềm Lhaplus

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Lhaplus là phần mềm gì?

Lhaplus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Lhaplus là Version NA (cập nhật NA)

Lhaplus là một chương trình phần mềm phục vụ như là một công cụ nén và giải nén cho người sử dụng với các hệ thống máy tính dựa trên Windows. Phần mềm này được tạo ra bởi Schezo, và được thiết kế để nén và giải nén file kết xuất trong hơn hai mươi formats.The định dạng sau đây được công nhận bởi các phần mềm, và có thể nén hoặc giải nén sau đây: B64, BH, BZIP2, CAB, GZ, LZH, TAR , TAZ, TBZ, ZIP và EXE. Bên cạnh đó, chương trình cũng có thể file nén thành các định dạng lưu trữ sau đây: ACE, ARC, ARJ, LZS, MIME, RAR, TGZ, UUE, XXE, Z, 7Z và ZOO.Functions của phần mềm có thể được đưa ra bằng cách mở chương trình thông qua máy tính để bàn biểu tượng màn hình sau khi cài đặt. Người dùng có thể nén tài liệu lưu trữ hoặc giải nén bằng cách kéo các tập tin và thả những vào cửa sổ nén / khai thác trên giao diện người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể nén hoặc giải nén tài liệu lưu trữ bằng cách kích chuột phải vào tập tin, và sau đó chọn chức năng từ menu mà mong muốn người dùng để utilize.Lhaplus, phát âm như “Laplace”, được cung cấp cho tất cả người dùng Windows như phần mềm miễn phí.

What is Lhaplus?

Lhaplus is a software program that serves as a compression and decompression tool for users with Windows-based computer systems. The software was created by Schezo, and designed to compress and decompress files rendered in more than twenty formats.The following formats are recognized by the software, and can compress or decompress these: B64, BH, BZIP2, CAB, GZ, LZH, TAR, TAZ, TBZ, ZIP and EXE. In addition, the program is also able to compress files into the following archive formats: ACE, ARC, ARJ, LZS, MIME, RAR, TGZ, UUE, XXE, Z, 7Z and ZOO.Functions of the software can be launched by opening the program through the desktop icon that displays after installation. The user can compress or decompress archives by dragging the files and dropping these onto the compression/extraction window on the user interface. Additionally, the user can also compress or decompress archives by right-clicking on the file, and then selecting the function from the menu which the user wishes to utilize.Lhaplus, pronounced as “Laplace,” is provided to all Windows users as freeware.

Các loại file được mở bởi Lhaplus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Lhaplus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 7ZACEARCARJB64BHBZ2CABGZJARLZHLZSMIMR00R01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24R25R26R27R28R29R30R31R32R33R34R35R36R37R38R39R40R41R42R43R44R45R46R47R48R49R50R51R52R53R54R55R56R57R58R59R60R61R62R63R64R65R66R67R68R69R70R71R72R73R74R75R76R77R78R79R80R81R82R83R84R85R86R87R88R89R90R91R92R93R94R95R96R97R98R99RARTARTAZTBZTGZUUEXXEZZIPZOO

Download Lhaplus

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *