Macromedia Dreamweaver

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Macromedia Dreamweaver - NA

Phần mềm Macromedia Dreamweaver

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Macromedia Dreamweaver là phần mềm gì?

Macromedia Dreamweaver là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Macromedia Dreamweaver là Version NA (cập nhật NA)

Macromedia Dreamweaver là một sự phát triển cựu bởi Macromedia mà bây giờ được phát triển bởi Adobe Systems như Adobe Dreamweaver. Chương trình này hoạt động trên cả hệ điều hành Windows và Mac. Macromedia Dreamweaver phiên bản 1,0-8,0 và Adobe Dreamweaver CS3 [phiên bản 9.0] không còn được hỗ trợ. Adobe Dreamweaver CS4, CS5 và CS5 / 5 [phiên bản 10,0, 11,0 và 11,5 tương ứng] vẫn được hỗ trợ. Phiên bản mới nhất là Adobe Dreamweaver CS6 [phiên bản 12.0] có hỗ trợ HTML5.Adobe Dreamweaver CS6 là một nhà thiết kế Web cho phép tạo HTML và chỉnh sửa thông qua một giao diện trực quan. Bạn tạo bố trí thích nghi cho các nền tảng khác nhau sử dụng chất lỏng Lưới Layout. Bạn xem lại thiết kế của bạn cho xuất bản sử dụng Multiscreen Preview. Bạn có thể tạo các ứng dụng di động sử dụng jQuery và PhoneGap. Các cập FTP tiện ích chuyển đa luồng tập tin lớn trong một quá trình tiết kiệm thời gian. Nó có Adobe Business Catalyst tích hợp để chỉnh sửa và kết nối với các trang web mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng application.To sử dụng phần mềm này, bạn cần một bộ xử lý AMD Atholon 64 hoặc Intel Pentium 4, Windows XP SP3, Windows 7 SP1 hoặc Windows 8 [cho CS5.5 và CS6 chỉ], 512MB RAM, 1GB không gian đĩa cứng, độ phân giải 1280x800 với thẻ 16bit video, ổ đĩa DVD-ROM, QuickTime 7.6.6 cho HTML5 phát lại. Nó bao gồm Java Runtime Environment. Bạn cần kết nối Internet và đăng ký để vận hành các phần mềm, xác nhận đăng ký và truy cập các dịch vụ trực tuyến của bạn. Bạn không thể cài đặt trên ổ đĩa flash di động.

What is Macromedia Dreamweaver?

Macromedia Dreamweaver is a former development by Macromedia that is now developed by Adobe Systems as Adobe Dreamweaver. The program works on both Windows and Mac systems. Macromedia Dreamweaver versions from 1.0 to 8.0 and Adobe Dreamweaver CS3 [version 9.0] are no longer supported. Adobe Dreamweaver CS4, CS5 and CS5/5 [versions 10.0, 11.0 and 11.5 respectively] are still supported. The latest version is Adobe Dreamweaver CS6 [version 12.0] that supports HTML5.Adobe Dreamweaver CS6 is a Web designer enabling HTML creation and editing through a visual interface. You create adaptive layouts for different platforms using Fluid Grid Layout. You review your designs for publishing using Multiscreen Preview. You can create mobile apps using jQuery and PhoneGap. The FTP multi-threaded transfer utility uploads large files in a time-efficient process. It has Adobe Business Catalyst integration to edit and connect to sites you created using the application.To use this software, you need an AMD Atholon 64 or Intel Pentium 4 processor, Windows XP SP3, Windows 7 SP1 or Windows 8 [for CS5.5 and CS6 only], 512MB RAM, 1GB hard disk space, 1280x800 resolution with 16bit video card, DVD-ROM drive, QuickTime 7.6.6 for HTML5 playback. It includes Java Runtime Environment. You need Internet connection and registration to operate the software, validate your subscription and access online services. You cannot install on removable flash drives.

Các loại file được mở bởi Macromedia Dreamweaver

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Macromedia Dreamweaver có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Macromedia Dreamweaver

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *